Despre proiect

Promovarea produsului turistic specific comunie Copalnic Mănăștur

„Monumente și tradiții între hotare”

 

Obiectivul general al proiectului este promovarea produsului turistic „Monumente și tradiții între hotare” și valorificarea resurselor turistice, componente ale produsului turistic  mai sus numit, prin organizarea și promovarea de activități culturale, precum și promovarea monumentelor istorice și ecumenice din Comuna Copalnic Mănăștur.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Organizarea și promovarea a patru evenimente culturale ce compun produsul turistic specific „Monumente și tradiții între hotare”
 • Realizarea materialelor de promovare a monumentelor istorice și ecumenice ce fac parte din produsul turistic specific „Monumente și tradiții între hotare”
 • Realizarea paginii de internet www.monumentesitraditii.ro în vederea asigurării accesului potențialilor turiști la o bază de date turistică.
 • Utilizarea mijloacelor mass-media în vederea promovării la nivel național a produsului specific turistic promovat (radio, TV, presa scrisă, etc.)
 • Amplasarea de panouri și indicatoare turistice
 • Realizarea de filme și emisiuni
 • Creșterea numărului de turiști în comuna Copalnic Mănăștur cu minim 5% până la sfârșitul proiectului.

 

Principalele activități derulate în cadrul acestui proiect sunt următoarele:

 • publicarea în presă a unor anunțuri de presă și a unor inserții publicitare cu informații referitoare la cele mai importante momente din derularea proiectului
 • organizarea a două conferințe de presă
 • realizarea unor materiale de promovare: ghiduri turistice, hărți turistice, pliante, bannere, bază de informații foto
 • realizarea unui site web: www.monumentesitraditii.ro
 • realizarea unui film de promovare
 • participarea la patru târguri de turism
 • realizarea de panouri publicitare out-door și indicatoare informative montate in apropierea principalelor obiective turistice.
 • organizarea a două ediții a unor evenimente culturale: „Joc între hotre” și Tabăra Națională de Arte
 • realizarea a două emisiuni turistice

Valoarea totală a proiectului este de 496.000 lei.


“Monumente şi tradiţii între hotare”

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

www.inforegio.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României